Pelgrim

Bron: Driestar Educatief

Ik kreeg van uitgeverij De Banier het boek Pelgrim in Medialand als recensie exemplaar. (Je kunt op hun website een inkijkexemplaar vinden.)

Ik ben altijd heel zuinig op mijn boeken en dat is met dit boek niet anders, maak we zouden kunnen stellen dat ik het boek verslonden heb. Ik heb het vrij snel gelezen voor mijn recensie, maar het ligt al een jaar op mijn bureau en het gaat er nog wel even blijven liggen, want ik lees er regelmatig korte stukjes in.

Wat is het?

Even citeren uit pagina 10 en 11 van het boek:

“Het Media Attitude Model is geen kompas voor ons media gebruik. Want dat is Gods Woord. (p11)

De media-attituden uit dit model gaan uit van de levenshouding van de pelgrim of de vreemdeling. De Bijbel spreekt vaak over het leven als een reis, een pad, een weg of een spoor.
Het maakt voor ons omgaan met media veel uit of we deze wereld beschouwen als een leuke plek om te verblijven of als het gebied waar we doorheen reizen op weg naar onze eeuwige bestemming.

De pelgrim weet dat hem een beter lot bereid is. Hij heeft een huis dat niet met handen gemaakt is, in de hemel. Het kan niet anders dan dat dit invloed heeft op zijn mediagebruik en op alles wat hij tijdens zijn reis op aarde doet.

Het Media Attitude Model is dus een handreiking om te komen tot een grondhouding, die ook kan helpen bij de ontwikkelingen die nog zullen komen. (p10).”

Ik heb op mijn about me page, zoals dat ook wel genoemd wordt, al wat meer over mezelf en mijn doel met dit blog verteld. Maar ik heb het toen niet over het fundament van dit blog verteld, en dat is in de eerste plaats de Bijbel, maar het Media Attitude Model is in de tweede plaats een heel belangrijk hulpmiddel om als blogger na te denken over mijn rol als pelgrim in het land van de blogs, sociale media accounts en mijn interactie met mensen die ik her en der op het internet mag ‘ontmoeten’.

Op de prent hierboven zie je vier gekleurde vakken in het Media Attitude Model, maar die zijn op hun beurt weer onderverdeeld in zes attituden. Denk dan aan dingen als matigheid, weerbaarheid, zelfbeheersing, consistentie, diepdenken, focus, dienstbaarheid en trouw en nog veel meer. 24 attituden in totaal dus en vier rollen. (Pelgrim, Burger, Dienaar en Leerling).

Zowel de cover als de achterkant van het boek Pelgrim in Medialand kun je open vouwen. Aan de voorkant vind je een uitgebreid Media Attitude Model (bovenaan dit blog staat een vereenvoudige versie) en achterin het boek vind je een beknopte definitie van de 24 attituden. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik daar al naar gekeken hebben.

In de praktijk

Op diezelfde about me page kwam ook even kort ter sprake dat dit een nieuw blog is. Het gaat verder dan dat. Ook mijn accounts op Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest zijn nieuw.

Ik heb ervoor gekozen om eerst een paar weken offline te gaan en daarna een nieuwe start te maken waarbij ik me probeer te richten op de lessen die de Heilige Geest mij leert door Gods Woord.
Daarbij maak ik graag gebruik van het Media Attitude Model.

Niemand is zonder zonde en ik zal vast ook nog fouten maken in de toekomst, maar ik streef ernaar om dit blog tot opbouw te laten zijn. Het is in de eerste plaats een online leerschool voor mezelf en verder hoop ik dat het ook jullie tot zegen mag zijn.

Om over na te denken:

People are trying to build their platform more than their character. (Christine Caine)

We’re intentionally building up followers and followings for ourselves and excusing it and confusing it with building up the church. (Beth Moore)

Pelgrim in Medialand

Lees mijn recensie hier. Blogs over dit onderwerp kun je vinden onder de tag Pelgrim in Medialand.