Footprints/Butt Prints

(Image credit: Pixabay)

Voetstappen in het zand

Ik droomde eens en zie ik liep aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door, en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan.

Ik zei toen “Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad..”

De Heer keek toen vol liefde mij aan, en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen…”

– Mary Stevenson

(Image credit: Pixabay)

Butt prints in the sand

One night I had a wondrous dream, one set of footprints there was seen,
The footprints of my precious Lord, but mine were not along the shore.

But then some stranger prints appeared, and I asked the Lord, “What have we here?”
Those prints are large and round and neat, “But Lord they are too big for feet.”

“My child,” He said in somber tones, “For miles I carried you alone.
I challenged you to walk in faith, but you refused and made me wait.”

“You disobeyed, you would not grow, the walk of faith, you would not know.
So I got tired, I got fed up, and there I dropped you on your butt.”

“Because in life, there comes a time, when one must fight, and one must climb.
When one must rise and take a stand, or leave their butt prints in the sand.”

– author unknown