Recensie: Onpeilbaar (Bijbels dagboek voor jongeren).

Ik was benieuwd naar dit dagboek omdat ik hoopte dat het me zou helpen om het boek Openbaring beter te begrijpen. Dit dagboek is geschreven voor jongeren, maar De Tweeling was er nog net iets te jong voor toen ik het kreeg.

Het plan was om het boek te lezen en het onder de aandacht van de jongeren in de kerk te brengen om het dan later ook door te geven aan mijn eigen kinderen.

De achterflap van het boek beloofde mij dat er kleine bijzonderheden belicht zouden worden. De nadruk zou gelegd worden op details die iets te maken hebben met getallen.

Iedere dag eindigt met een vraag, een nadenker of een opdracht. Of een compleet nutteloze en verwarrende raad als: Laat Hem niet praten! (p.16).
Ik heb er eens goed over nagedacht, maar ik zag het nut van deze opmerking niet.

Ene Tweelingzoon en ik bekeken en het boek samen en bij pagina 8 zaten we al met een probleem. Er staat:

Altijd bij de Here zijn, dat was de wens van Paulus.
‘Dag en nacht Zijn wet overdenken,’ zegt de dichter van Psalm 1.

Ik las de zinnen tweemaal en ook De Tweelingzoon fronste de wenkbrauwen: “Huh, heeft Paulus de Psalmen geschreven?”
Ook De Echtgenoot vindt die combinatie van zinnen wel een beetje verwarrend, zeker voor jongeren die nog veel te leren hebben over de Bijbel.

Bij het lezen van dit boek heb ik mezelf twee vragen gesteld:

  • wat zou ik van dit boek vinden als ik 16 jaar oud was?
  • en wat vind ik er nu van, als dertiger?

Als ik aan de ontbijttafel een Bijbels dagboek met mijn jongens lees, dan verwacht ik dat ze daar iets uit kunnen halen dat ze kunnen meenemen naar school!
Als ik het niet voorlees, maar voor mezelf lees, dan verwacht ik eigenlijk hetzelfde. Leeftijd speelt daarbij geen rol.
Voor mij is een Bijbels dagboek geen middel om aan Bijbelstudie te doen, maar wel een middel om kort iets uit Gods Woord te halen wat ik die dag bij me kan dragen in gedachten en gebed.

Als ik het ’s morgens lees met de jongens, dan hebben we vaak ’s avonds iets om over te praten als we rond de tafel zitten. Dan vragen we elkaar of we er iets aan gehad hebben op school of tijdens ons werk.

Maar dit boek gaan wij niet samen lezen.

Ik heb misschien een andere kerkelijke achtergrond dan de auteur, maar woorden als preludium horen volgen mij niet thuis in een boek voor tieners.

Over het algemeen vind ik het taalgebruik in dit boek helemaal niet aangepast aan de jeugd van tegenwoordig.
Daarnaast heb ik me bij het lezen van de stukjes heel vaak afgevraagd wat mijn jongens eigenlijk zouden kunnen meenemen die dag?
Op 2 januari gaat het over Psalm 1 en wordt er een link gelegd naar Jesaja 17. Daar hou ik van, als er linken gelegd worden tussen twee Bijbelboeken! Ik vind het belangrijk dat jongeren de Bijbel niet zozeer als een bundel van boeken gaan zien, maar als één geheel.
Er volgt een verhaaltje over De Heer als De Tuinman die regelmatig snoeit. Op zich een goede vergelijking, maar ik vind dat er veel concreter uitgelegd had kunnen worden wat dat nu precies betekent in de dagelijkse leven.
Na het lezen van dit stukje voel ik me niet gemotiveerd of bemoedigd. Neen, ik kan zeggen dat het geestelijk voedsel was om de dag mee te beginnen.

Elders in het boek eindigt de overdenking met het advies om eens wat preken van Augustinus te lezen. En dan vraag ik mij toch af:welke jongere gaat zich daar nu mee bezig houden?

Ook staan er vaak zinnetjes uit liederen onderaan de pagina, in de plaats van een vraag of een opdracht. Probleem: de meeste van deze liederen herinner ik mij nog uit mijn kindertijd, toen ik nog naar een kerk ging waar ze de bundel van Johannes De Heer gebruikten. Maar als je opgroeit in een gemeente waar deze liederen minder vaak gezongen worden, dan ben je toch niet zoveel met deze zinnetjes. Hoe mooi de tekst ook mag zijn. Als je een jongere wil aanspreken, geef hem dan iets waar hij praktisch iets mee kan.

Als je hen dat niet kunt bieden, schrijf dan ook geen boek voor jongeren.

Aanrader voor jongeren? Neen.
Aanrader voor ouders?  Update oktober 2018: het boek staat misschien boven in de kast met boeken die we minder vaak lezen. Ik ben zelfs niet helemaal zeker dat ik het mee verhuisd heb vorig jaar.
Maar, in tegenstelling tot de andere boeken die ik al mocht lezen van uitgeverij Jongbloed, ga ik dit boek niet in het maandblad van onze kerk aanprijzen.

Sorry daarvoor!
Ik ga op zoek naar een goed dagboek voor tieners en iets om te prijzen met de jongeren in onze gemeente. Tips? Altijd welkom!