Boeken Sociale Media Voorpagina

Recensie: Pelgrim in Medialand

Dank en nog eens dank aan uitgeverij De Banier voor de kans om dit boek te lezen! Het gebruik van de sociale media (als christenen) is een onderwerp dat mij heel erg boeit.

Als online bijbelstudieleidster bij Good Morning Girls ben ik zelf veel met de sociale media bezig. De Bijbelstudies gaan door in Facebookgroepen, de leidsters vergaderen in groepen op Facebook en we gebruiken Instagram, Twitter, Pinterest en onze blogs om onze bediening meer bekendheid te geven. Mijn telefoon is dus niet bepaald stil te noemen…

Ik had de uitgeverij gevraagd of ik het boek mocht recenseren omdat ik hoopte dat het een boek zou zijn waarover ik in de maandblad van de kerk zou kunnen schrijven. Ideaal voor ouders van tieners en de jeugdleiding in de kerk, dacht ik. En laat ik nu zelf een ouder van twee pubers (13) zijn die sinds kort een smartphone in hun bezit hebben.

Over het boek

Het boek ziet er echt mooi uit. Aan de binnenkant van de cover vind je het Media Attiude Model en er zat een boekenlegger bij het boek met aan de ene kant de foto van de cover en aan de andere kant een vereenvoudigd Media Attitude Model en een Bijbelvers.

Het Media Attitude Model dat in dit boek gebruikt wordt is een handreiking voor het verantwoord omgaan met nieuwe media, een beschrijving van wat mediawijsheid inhoudt. De Bijbel is daarbij het uitgangspunt. (p9)

Tijdens het lezen ga nadenken over je eigen gedrag wanneer je online bent, maar het boek helpt je ook in de mediaopvoeding van je tieners.

Mediaopvoeding ontstaat niet door strakke regels te hanteren…
Houvast bieden bestaat ook niet uit het ontvluchten van de media of het alsmaar uitstellen of vertragen van het mediagebruik. (p8)

Ouders kunnen soms de neiging hebben om kinderen weg te houden van de sociale media en het gebruik van smartphones. Dit boek herinnert ons eraan dat het bijna onvermijdelijk is dat onze kinderen ermee geconfronteerd worden.
Ik spreek uit ervaring! De Tweeling gaat inmiddels naar de middelbare school en daar gebruiken ze apps zoals bijvoorbeeld Smartschool. Ene Tweelingzoon  communiceert via die app met leerkrachten en klasgenoten, krijgt nieuwsbrieven en leeroverzichten en wij hebben toegang tot de resultaten van zijn toetsen, rapporten en examens.
Daarnaast wordt Whatsapp ook veel gebruikt voor groepsprojecten en weet-ik-veel waar pubers het allemaal over hebben. (Geloof me, ik weet het. Af en toe kijk ik hun telefoons eens na. In mijn ogen is privacy iets wat een kind moet verdienen, naarmate ze me tonen dat ze verantwoord met media omgaan. Maar dat is een andere discussie.)

Pelgrim in Medialand vertelt ons dat het best oké is om gebruik te maken van de sociale media. Het hoofdstuk over de attitude matigheid sprak me het meeste aan:
De verwijzing naar Calvijn vond ik heel sprekend:

Daarvan zegt Calvijn: ‘Weg met onmenselijke filosofie die ons alleen het noodzakelijke gebruik van het geschapene toestaat…’
We mogen deze media gebruiken, niet alleen als ze nodig zijn en omdat ze nodig zijn, maar omdat ze gemakkelijk zijn, mooi zijn, ontspanning bieden of, met de woorden van Calvijn: oblectatio, genot en vermaak bieden.

Maar Calvijn is ook heel duidelijk over het andere gevaar: misplaatste onmatigheid. Hij wijst op het voorschrift om deze wereld te gebruiken alsof je haar niet gebruikt: en zij die van deze wereld gebruikmaken, alsof zij die niet gebruiken. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij.(1 Korinthe 7:31)

Ik moet er bij zeggen dat dit geen boek is dat je zomaar even leest en aan de kant legt.
Dit is een boek dat aandachtig gelezen moet worden. Neem ook de tijd om de gespreksvragen te overdenken of zelfs te bespreken met je partner en/of kinderen. Dit boek is ideaal om te lezen samen met vrienden of om te gebruiken in een huiskring in de gemeente.

In dit boek komen verschillende onderwerpen aan bod waar we eens over moeten nadenken wanneer we gebruik maken van de sociale media: matigheid, weerbaarheid, zelfbeheersing, consistentie, diepdenken, focus, dienstbaarheid en trouw.

Pelgrim in medialand is een boek dat nog even op mijn bureau gaat blijven liggen!
Mijn vriendin die in maart plotseling overleed, heeft een bijzonder krachtig getuigenis nagelaten op al haar sociale media kanalen. Ik wil dit boek gebruiken om daar eens heel goed over na te denken!

Zoals ik eerder schreef, staat op de boekenlegger Filippenzen 4:8.
Laat dit centraal staan in jouw gebruik van de sociale media:

Verder, broeders, al wat waar is,  al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Een aanrader!!! Nogmaals dank aan uitgeverij De Banier! Bekijk op hun website meteen ook even het inkijkexemplaar.

%d bloggers liken dit: